Vlo care
Thuiszorg op maat

Over Vlo Care


De beste zorg voor iedereen

De zorg in Nederland is al jaren onderwerp van gesprek. Het wordt steeds zakelijker en minder cliëntgericht. Er zijn te veel protocollen, regels en restricties. En er is nauwelijks nog tijd en ruimte voor de zorg die cliënten verdienen. De nadruk ligt te veel op de behoefte rond het ziektebeeld. Tegelijkertijd is er meer en meer vraag naar zorg op maat, waarbij de behoefte van de cliënt, de familie en de mantelzorgers het oriëntatiepunt is. Daarom vlo care, dé thuiszorgorganisatie met de beste zorg voor iedereen.

Cliëntgerichte zorg en eigen regie centraal

Kwaliteit van leven door cliëntgerichte zorg en het houden van eigen regie, staat bij ons centraal. Uw zorgvraag is de kern van onze zorgverlening. De cliënt en zijn of haar directe kring hebben een bepalende rol in het zorgproces van vlocare. Zorg leveren vanuit de cliënt en niet vanuit het ziektebeeld, is dan ook de belangrijkste werkwijze. Vlo Care streeft naar persoonlijke (keuze)vrijheid, empathie en loyaliteit. De beste zorg voor iedereen, veilig en vertrouwd, waarbij we cliënten zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen leven te blijven leiden.


Opgericht door twee ervaringsdeskundige

Vlo Care is opgericht door een van de betere ervaringsdeskundigen in de zorg, die gezien heeft hoe het wél, maar vooral ook hoe het niet moet. Een Kinderverpleegkundige met een gedeeld geloof dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor goede zorg. Vlo Care biedt: kindzorg, ouderenzorg, wijkverpleging en gespecialiseerde zorg.


Hoe krijgt u toegang tot de zorg van Vlo Care?

  1. U meld zich aan via de website en of telefonisch via het nummer 036-8447111 / 06-40209597
  2. Onze administratief medewerker maakt een afspraak met u, wanneer onze wijkverpleging langs kan komen voor een intake.
  3. Onze wijkverpleegkundige bepaalt samen met u de geleverde zorg en zal afspraken met u maken over wanneer de zorg start.
  4. De wijkverpleegkundige bespreekt met u het zorgplan, en andere benodigde gegevens.
  5. De leveringsvorm wordt met u besproken en bepaald
  6. De zorg zal plaatsvinden
  7. Na 6 maanden zal de wijkverpleegkundige met u de zorg evalueren en aanpassen als dit nodig blijkt te zijn.


Vlo Care werkt nauw samen met de mantelzorger(s) van de cliënt, overlegt dagelijks met de mantelzorger(s) hoe Vlo care het best kan ondersteunen in de zorg omtrent de cliënt.


Vlo Care levert zorg via de volgende leveringsvormen.

  • ZVW Zorg in Natura gecontracteerd
  • ZVW Zorg in Natura ongecontracteerd
  • PGB Persoonsgebonden budget

 

Aangesloten bij:

 

 

 

 
E-mailen
Bellen